CHÍNH SÁCH QUY ĐỊNH ĐỔI TRẢ HÀNG

I. QUY ĐỊNH ĐỔI HÀNG:

• Đổi hàng trong vòng 3 ngày kể từ ngay mua hàng đối với đơn hàng chưa giao nhận hàng (miễn phí)
• Đổi hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng đối với đơn hàng đã giao nhận hàng (phí 15% của hóa đơn)

Điều kiện được đổi hàng:

• Sản phẩm còn mới 100% không bị trầy xước (đối với đơn hàng đã giao nhận).
• Sản phẩm đổi mới sẽ có giá trị ngang bằng hoặc lớn hơn đơn hàng đã mua.
• Khách hàng đổi hàng phải thanh toán dứt điểm tại showroom nơi mua hàng trước khi công ty giao hàng.
• Lưu ý: Đối với sản phẩm khách hàng đặt theo yêu cầu, hàng thanh lý giảm 50%, sản phẩm đã sử dụng trầy xước, Công ty sẽ không giải quyết đổi hàng.

II. QUY ĐỊNH TRẢ HÀNG:

• Trả hàng trong vòng 3 ngày kể từ khi mua hàng đối với đơn hàng chưa giao nhận hàng, phí 20% của đơn hàng.
• Trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ khi mua hàng đối với đơn hàng đã giao nhận phí 25% của đơn hàng.
• Lưu ý: Đối với sản phẩm khách hàng đặt theo yêu cầu, hàng thanh lý giảm 50%, sản phẩm đã sử dụng trầy xước, Công ty sẽ không giải quyết đổi hàng.

* Công ty không hỗ trợ phí giao nhận cho các đơn hàng đổi trả